zaterdag 20 juni 2015

Ministers op werkbezoek in Somalië

(Hier weer een verhaal met een knipoog, in de traditie van The Onion en De Speld)

De overheid trekt zich de laatste jaren steeds meer terug, om ruimte te geven aan bottom-up,
vraaggestuurde burgerinitiatieven. Deze zogenaamde participatiesamenleving is efficiënter dan een logge overheid, en dus uiteindelijk goedkoper voor ons allemaal. Participeren is de toekomst! 


Onlangs bezocht een delegatie van onze regering een land waar de participatiesamenleving al helemaal is ingevoerd, Somalië. De delegatie, bestaande uit de ministers Schippers, Dijkhoff en Mansveld wil vooral kijken hoe dit zeer moderne land gerund wordt. Zij willen van daaruit lessen trekken voor het Nederland van morgen.